Geplaatst op Geef een reactie

Redeneringen afbreken

‘Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,’
‭‭2 Korinthe‬ ‭10‬:‭5‬ ‭HSV‬‬

Er zijn twee dingen waar je nooit over moet beginnen tijdens verjaardagen of andere bijeenkomsten: geloof en politiek, want je komt er nooit uit. Dat is de gangbare mening van menig Nederlander. Maar ze vergeten dat het geloof, jouw geloof in Jezus, nooit een bron van discussie mag zijn. Discussiëren is uit den boze en tot mislukken gedoemd. Tijdens onze evangelisatie trainingen is het zelfs strikt verboden! Want je kunt een discussie winnen, maar een ziel verliezen!

Want wat je aan het doen bent is aan het vechten tegen bolwerken in iemands denken. Dan kan je praten tot je een ons weegt, die breek je niet af met je mening of met wat jij vindt. Die breek je alleen maar af met de geestelijke wapens uit vers 4. En dat is door je gebed en door de zalving, want die verbreekt elk juk.

Maar zodra we gaan discussiëren, gaan de luiken dicht. Mijn vader zaliger zei altijd ‘hete hoofden, koude harten’ en dat is nu juist niet wat je wilt bereiken. Jouw getuigenis kan je geven, dat is geen mening, maar een feit: hoe God in jouw leven heeft ingegrepen met Zijn liefde. Daar kan iemand wat van vinden, maar het is jouw verhaal, jij hebt het beleefd.

Ook dat breekt bolwerken af, weet je nog wapen nummer twee uit Openbaring 12? Het woord van ons getuigenis! Dus stop met discussiëren, met wie dan ook, en getuig wat Jezus voor je heeft gedaan en bid voor degenen in je familie, vrienden, buren en collega’s die Hem nog niet kennen. En breek en verbreek die bolwerken en redeneringen met je gebed in hun denken! Dan gaan ze veranderen, let maar op!

Gebed: Dank U wel voor de de machtige, niet vleselijke, maar geestelijke wapens die U ons geeft. Help ons, Heilige Geest om ermee om te gaan, opdat mensen U gaan leren kennen en de kracht van Uw Opstanding ervaren.

Proclamatie: Ik haal ieder bolwerk tegen de kennis van God neer en verbreek iedere slechte redenering

Luistertip: Zegenkroon – Reyer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *